Najczęściej kupowane

Producenci

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Dostawcy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy jest do pobrania pod poniższym linkiem:

Formularz odstąpienia od umowy

Prawo do dostąpienia od umowy - Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy , zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, zawiera poniższy tekst i regulamin sklepu
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli:
  • w formie pisemnej, przez wysłanie pisma pocztą na adres:
   EU TRADE sp. z o.o.
   ul Bonarka 19
   30-415 Kraków
  • przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@quick-parts.pl.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór można pobrać z linku powyżej.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia dotyczącego wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie na adres wskazany w pkt. 3, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym złożył Sklepowi internetowemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sklepu internetowego nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy.
 9. Zwrot ceny Towaru oraz kosztów jego przesyłki, zostanie dokonany przez Sklep internetowy po sprawdzeniu kompletności zwróconych rzeczy.
 10. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć Towar w przypadku zwrotu. Kupujący odpowiada za Towar do chwili dostarczenia go do Sklepu internetowego

Najczęstsze błędy naszych klientów:

 • Odesłanie przedmiotu przesyłką za pobraniem - nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Każdy zwrot / reklamacja musi być uznana przez sklep lub skierowana do ekspertyzy przed producenta, aby móc zwrócić bądź wymienić towar. Do tego by to nastąpiło potrzebne są odpowiednie dokumenty (decyzja reklamacyjna lub zwrot detaliczny towaru) żeby móc uruchomić środki na zwrot lub wymienić towar na odpowiedni.
 • Oklejanie taśmą lub niszczenie oryginalnych pudełek - niektórzy producenci wymagają oryginalnego pudełka. Dlatego czasem odrzucają oni możliwość zwrotu lub reklamacji z powodu: oklejenia przesyłki taśmą (bezbarwna jest dopuszczalna), najklejenia na opakowanie listu przewozowego, lub przepakowania przedmiotu do innego opakowania.
 • Zwrot części używanej lub noszącej ślady użytkowania - w przypadku zwrotu KAŻDA część jest sprawdzana pod kątem tego czy została użyta. Każdy ślad użytkowania (po przykręconej śrubce, wsunięciu we wtyczkę) jest widoczny na częściach i uniemożliwia zwrot pieniędzy. Dla nas towar noszący ślady użytkowania nie nadaje się do dalszej odsprzedaży!
 • BRAK NUMERU KONTA - klienci którzy zapominają o tym fakcie wydłużają czas zwrotu pieniędzy. Wpisanie numeru konta na kartę gwarancyjną / formularz zwrotu jest naszym podstawowym wymaganiem nawet w przypadku żądania wymiany na nowy produkt.
 • BRAK DANYCH KONTAKTOWYCH - wymagamy podania aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego. To poprzez te dane powiadamiamy klientów o statusie zwrotu lub reklamacji, stąd jest to podstawowe wymaganie w przypadku złożenia zwrotów i reklamacji.
 • BRAK DOWODU ZAKUPU - przy zwrocie nie jest już wymagany dokument zakupu, jednakże każda przesyłka wychodząca od nas posiada FV lub paragon fiskalny - brak tego dokumentu (lub jego kserokopii) opóźnia pocedurę zwrotu / reklamacji. Jeżeli ktoś zagubił FV / paragon fiskalny wymagamy tylko pisemnego oświadczenia o zagubieniu dokumentu.